01. Despre proiect...

ALUMNI_INSERT este un proiect ce își propune îmbunătățirea relației Universității Transilvania din Brașov cu absolvenții săi și optimizarea procesului de apreciere a inserției profesionale a absolvenților prin digitalizarea activităților specifice.

Proiectul ALUMNI_INSERT a fost finanțat de Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul competiției 2021–2022 ”Fii în Centru!” și s-a desfășurat în intervalul ianuarie – septembrie 2022, fiind pus în aplicare de studenți ai universității.

Ideea proiectului s-a conturat în jurul sistemului de monitorizare pe termen lung a inserției socio-profesionale a absolvenților, gestionat de Biroul ALUMNI al universității, în cadrul căruia, până la nivelul anului 2020, au fost colectate informații de la peste 11.000 de respondenți pe parcursul a mai multor ani. Scopul proiectului a fost acela de a contribui la îmbunătățirea procesului de apreciere a inserției profesionale și a procesului de tranziție școală piața-muncii pentru absolvenții Universității Transilvania din Brașov, prin intermediul a trei obiective: optimizarea procesului de măsurare a inserției profesionale a absolvenților, crearea unei rețele de absolvenți de tip intranet și îmbunătățirea comunicării între universitate și absolvenți, cu centrare pe dezvoltarea digitală.

scopul proiectului pachete proiect

Proiectul a fost pus în aplicare prin intermediul a șase pachete de lucru, a căror implementare s-a realizat concomitent, dar care s-a focusat pe pachetul de lucru central și anume cel legat de îmbunătățirea relațiilor dintre ALUMNI și universitate.

Valoarea proiectului:
77.742 euro

Durata proiectului:
9 luni, în intervalul 01.01 – 30.09.2022

Rezultatele proiectului:

 • un raport de analiză cantitativă pe cohorta de absolvenți 2016 ai Universității Transilvania din Brașov, în vederea reevaluării inserției absolvenților;
 • două articole publicate în reviste de specialitate;
 • un studiu privind inserția profesională a absolvenților Universității Transilvania din Brașov pentru ultimii 5 ani (2016 - 2021);
 • o aplicație care să permită completarea chestionarelor prin intermediul telefonului mobil;
 • o aplicație pentru rețeaua ALUMNI_UniTBv;
 • un model de formular pentru înscrierea absolvenților în rețeaua ALUMNI_UniTBv;
 • o actualizare de conținut și design a paginii ALUMNI de pe website-ul universității;
 • zece podcasturi cu absolvenți de succes ai Universității Transilvania din Brașov;
 • două apeluri de donații (pentru direcționarea a 2% din impozitul pe venit sau a 20% din impozitul pe profit) către Fundația Alma Mater Brasovensis;
 • un ALUMNI implicat în programul de mentorat;
 • un ALUMNI implicat în programul lector invitat;
 • un ALUMNI implicat în programul de practică a studenților;
 • un eveniment ALUMNI Days;
 • cinci discuții de tip panel;
 • o broșură privind inserția profesională a absolvenților Universității Transilvania din Brașov;
 • trei buletine informative electronice;
 • un anunț lunar privind podcasturile, publicat pe pagina de Facebook a Universității;
 • un spot radio privind podcasturile;
 • un anunț săptămânal privind rețeaua ALUMNI_UniTBv pe pagina de Facebook a Universității;
 • un spot radio privind rețeaua ALUMNI_UniTBv;
 • un eveniment de prezentare a rezultatelor finale ale proiectului.