01. Despre proiect...

ALUMNI_INSERT este un proiect ce își propune îmbunătățirea relației Universității Transilvania din Brașov cu absolvenții săi și optimizarea procesului de apreciere a inserției profesionale a absolvenților prin digitalizarea activităților specifice.

Proiectul ALUMNI_INSERT a fost finanțat de Universitatea Transilvania din Brașov în cadrul competiției 2021–2022 ”Fii în Centru!” și s-a desfășurat în intervalul ianuarie – septembrie 2022, fiind pus în aplicare de studenți ai universității.

Detalii
02. Echipa

Echipa proiectului este formată din 7 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, astfel: trei doctorande anul II domeniul Marketing, un student masterand în Sisteme informatice integrate pentru afaceri, o studentă anul III licență Informatică, un student anul I licență Media digitală și un student anul III Automatică și informatică aplicată. Membrii echipei au experiență și competențe directe în implementarea activităților propuse. 

Detalii
03. Publicații
  • 1 raport de analiză cantitativă pe cohorta de absolvenți 2016 ai Universității Transilvania din Brașov, în vederea reevaluării inserției absolvenților
  • 2 articole publicate în reviste de specialitate
  • 1 studiu privind inserția profesională a absolvenților Universității Transilvania din Brașov pentru ultimii 5 ani (2016-2021)
  • 1 broșură privind inserția profesională a absolvenților Universității Transilvania din Brașov
  • 3 buletine informative electronice
Detalii
04. ALUMNI DAYS

ALUMNI DAYS este un eveniment prin care universitatea încearcă să întărească legătura cu absolvenții săi, dar și să faciliteze interacțiunea dintre absolvenți și studenții actuali. Evenimentul este organizat anual și se întinde pe durata mai multor zile, timp în care studenții au ocazia să întâlnească absolvenți de succes ai Universității Transilvania din Brașov, să le cunoască poveștile de carieră sau să le adreseze întrebări în mod direct, în cadrul unor activități desfășurate la nivel de facultăți.

Detalii
05. Paneluri

Panelurile, ca metodă de investigație repetitivă, sunt utilizate pe o scară relativ largă, atât în domeniul cercetărilor de piață, cât şi pentru studierea diferitelor aspecte de natură socială sau politică. Proiectul ALUMNI_INSERT nu și-a propus să realizeze o cercetare științifică bazată pe această metodă, însă și-a propus să utilizeze întâlniri de tip panel în scopul facilitării interacțiunii dintre studenți și absolvenți.

Detalii
06. Podcasturi

În proiectul ALUMNI_INSERT a fost realizat conținut de tip podcast, conceput sub formă de emisiune radio cu zece episoade de aproximativ o oră fiecare, în care au fost invitați ALUMNI ai Universității Transilvania din Brașov, din diferite promoții. Temele abordate au avut legătură cu parcursul profesional al acestora, cu obstacolele peste care au trecut sau cu instrumentele profesionale pe care le folosesc în prezent.

Detalii
07. Rețeaua AlumniNet.UniTBv

Sentimentul de apartenență la comunitatea universității nu trebuie să se oprească în ziua absolvirii. Rețelele ALUMNI sunt surse prețioase de informații, cu rezultate concrete pentru membrii săi, un catalizator pentru păstrarea relațiilor cu foștii colegi din facultate, dar și un mediu potrivit pentru dezvoltarea de noi contacte, relevante pentru viața profesională.

Detalii
08. Apeluri de donații

Apelurile de donații sunt instrumente prin care pot fi strânse fonduri pentru diferite activități, proiecte sau cauze. Ele reprezintă o resursă importantă, nu doar de bani, ci și de timp sau de experiență pe care absolvenții le pot oferi și returna comunității academice.În cadrul proiectului ALUMNI_INSERT au fost organizate două apeluri pentru donații.

Detalii
09. Evenimente

AFCO 2022

Proiectul ALUMNI_INSERT a fost prezentat în cadrul AFCO – conferința Absolvenții în Fața Companiilor, ediția 2022, în secțiunea X. Proiecte de echipă.

Detalii