02. Echipa

Echipa proiectului este formată din 7 studenți înmatriculați la Universitatea Transilvania din Brașov, astfel: trei doctorande anul II domeniul Marketing, un student masterand în Sisteme informatice integrate pentru afaceri, o studentă anul III licență Informatică, un student anul I licență Media digitală și un student anul III Automatică și informatică aplicată. Membrii echipei au experiență și competențe directe în implementarea activităților propuse. 

Echipa proiectului:

Brenda-Andreea MUȘA (PIUARU)  - manager de proiect, Școala doctorală de Marketing

Monica Claudia GRIGOROIU - responsabil studii, Școala doctorală de Marketing

Ioana ȚURCAȘ - responsabil studii, Școala doctorală de Marketing

Lucian CIOLAC - responsabil aplicații, Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Sabina CHIRIAC - responsabil aplicații, Facultatea de Matematică și Informatică

Rareș-Andrei STANCIU - responsabil comunicare, Facultatea de Sociologie și Comunicare

Nicușor AMARIE - responsabil podcasturi, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Profesori coordonatori:

Prof. dr. Bianca TESCAȘIU - Facultatea de Științe Economice și administrarea afacerilor, responsabil ALUMNI UniTBv

Lect. dr. Anca VASILESCU - Facultatea de Matematică și Informatică