03. Publicații

  • 1 raport de analiză cantitativă pe cohorta de absolvenți 2016 ai Universității Transilvania din Brașov, în vederea reevaluării inserției absolvenților
  • 2 articole publicate în reviste de specialitate
  • 1 studiu privind inserția profesională a absolvenților Universității Transilvania din Brașov pentru ultimii 5 ani (2016-2021)
  • 1 broșură privind inserția profesională a absolvenților Universității Transilvania din Brașov
  • 3 buletine informative electronice