07. Rețeaua AlumniNet.UniTBv

Sentimentul de apartenență la comunitatea universității nu trebuie să se oprească în ziua absolvirii. Rețelele ALUMNI sunt surse prețioase de informații, cu rezultate concrete pentru membrii săi, un catalizator pentru păstrarea relațiilor cu foștii colegi din facultate, dar și un mediu potrivit pentru dezvoltarea de noi contacte, relevante pentru viața profesională.

Instituțiile de învățământ superior sunt încurajate să creeze mecanisme pentru menținerea legăturilor cu absolvenții, pentru facilitarea accesului la piața muncii pentru noii absolvenți, precum și pentru o mai bună monitorizare a inserției și a integrării acestora pe piața muncii. În plus, rețelele ALUMNI pot contribui semnificativ la creșterea calității procesului didactic prin revenirea absolvenților ca invitați în activitățile didactice.

REȚEAUA ALUMNI - aplicația alumniNet