Punctul INFO ALUMNI

Incepând cu data de 01.11.2016, în cladirea Rectoratului funcționează un punct special destinat colectării de date cu privire la traseul ocupațional al absolvenților Universității Transilvania din Brașov.

Datele colectate au fost utilizate pentru elaborarea Raportului privind traseul ocupațional al absolvenților universității.